EHO Portal

EXIT tim: SZO predlaže ponovno održavanje masovnih događaja

Svjetska zdravstvena organizacija je izdala ažurirano uputstvo u kojima državama predlaže ponovno održavanje masovnih događaja na otvorenom prostoru, saopštio je tim Egzit festivala.

Dokument pod nazivom “Ključne preporuke za planiranje masovnih okupljanja u uslovima pandemije virusa korona” govori o bezbjednosti masovnih okupljanja, kao što su to muzički, vjerski i sportski događaji.

Ažurirane preporuke se oslanjaju na nova saznanja o pandemiji stečena u prethodnim nedjeljama i savjetuju organizatore da događaje organizuju na otvorenom prostoru ukoliko je to moguće, uz eventualna ograničenja u pogledu broja posjetilaca u skladu sa ukupnom zdravstvenom situacijom država ili regija.

Suprotno uputstvima iz marta, kada je SZO savjetovala odlaganje masovnih okupljanja, nova uputstva ukazuju na to da bi vlasti trebalo da prepoznaju pozitivnu ulogu ovakvih manifestacija u kulturnom životu svakog društva, te da razmotre dopuštanje masovnih okupljanja.

U dokumentu se navodi da masovna okupljanja nisu prosto rekreativni događaji, već značajno utiču na mentalno i fizičko zdravlje velikog broja pojedinaca.

Svjetska zdravstvena organizacija ukazuje i na činjenicu da ovakve manifestacije obezbjeđuju zaposlenje velikog broja ljudi i predstavljaju značajan izvor prihoda, kako licima zaposlenim na njihovom sprovođenju u djelo, tako i mjestima u kojima se održavaju.

U novoj preporuci SZO se ističe da budući da masovna okupljanja imaju znatan politički, kulturni, društevni i ekonomski doprinos, na vlastima je da procijene značaj i neophodnost konkretnog događaja i razmotre opciju njegovog održavanja, pod uslovom da su uzeti u obzir svi rizici po javno zdravlje i da su preduzete adekvatne mjere u cilju njihovog ublažavanja.

Svjetska zdravstvena organizacija takođe savjetuje da bi naročito osjetljive društvene grupe poput starih lica i dalje trebalo da izbjegavaju ovakva okupljanja, ali i da bi na mjestima održavanja manifestacija trebalo obezbijediti posebne objekte za izolaciju u slučaju da u toku događaja neko od posjetilaca pokaže bilo kakve simptome bolesti.

Ostale preporuke obuhvataju ograničenje kapaciteta događaja, po uzoru na brojne zemlje koje su to već same propisale u Evropi, ali i u Sjedinjenim Državama i dijelovima Azije, ali i obezbjeđivanje masovne dostupnosti sredstava za dezinfekciju posjetiocima događaja.

);
Visit Us On Facebook